temel-deger
temeldegerler

  • Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamak için müşteri
   beklentilerine uygun ve aynı zamanda  müşteride ihtiyaç
   oluşturacak ürün ve hizmetleri tam zamanında sunmak,
  • Ar-ge faaliyetleri ile katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek ve pazara sunmak ,
  • Pazarın değişen koşullarına uyum sağlamak , pazarda lider konumunu sürdürmek ve dinamik marka algısını güçlendirmek,
  • Eğitim ve denetlemelerle çalışanlarımızı , olası iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak,çevre ve kalite duyarlılığını arttırmak,
  • Çevre , iş sağlığı güvenliği ve müşteri  beklentilerini karşılamak için ulusal , uluslararası yasalara , mevzuatlara ve standartlara uygun üretim gerçekleştirerek  tüm çalışanlarımızın , tedarikçilerimizin  ve ziyaretçilerimizin isg ve çevre kurallarına uymalarını sağlamak,
  • Çevreye duyarlı üretim metodlarını kullanarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi minimize etmek.
error: Sertifikalarımız Korumalıdır !